Motori Brushless DC Motori Brushless DC Slotted 86BLC

Motori Brushless DC Motori Brushless DC Slotted 86BLC
Modello Diameter (mm) Size (mm) Length (mm) Rated Voltage (V) No-Load Speed (rpm)
novità
86BLC105.000
Fulling
86 105 48 VEDI
novità
86BLC125.000
Fulling
86 125 48 VEDI
novità
86BLC64.000
Fulling
86 64 48 VEDI
novità
86BLC77.000
Fulling
86 64 48 VEDI