Motori Brushless DC Motori Brushless DC con Elettronica

Motori Brushless DC Motori Brushless DC con Elettronica
Modello Size (mm) Length (mm) Supply Voltage (V) Rated Speed (rpm) Peak Current (A)
novità
IBS42026EA001-S300
E&D Electronics & Drive
42 71.75 24 to 36 4000 5.4 VEDI
novità
IBS42026EC001-S200
E&D Electronics & Drive
42 71.75 24 to 36 4000 5.4 VEDI
novità
IBS42026EC001-S420
E&D Electronics & Drive
42 71.75 24 to 36 4000 5.4 VEDI
novità
IBS42026EM001-S200
E&D Electronics & Drive
42 71.75 24 to 36 4000 5.4 VEDI
novità
IBS42050EA001-S300
E&D Electronics & Drive
42 91.75 24 to 36 4000 10.6 VEDI
novità
IBS42050EC001-S200
E&D Electronics & Drive
42 91.75 24 to 36 4000 10.6 VEDI
novità
IBS42050EC001-S402
E&D Electronics & Drive
42 91.75 24 to 36 4000 10.6 VEDI
novità
IBS42050EM001-S200
E&D Electronics & Drive
42 91.75 24 to 36 4000 10.6 VEDI
novità
IBS42074EA001-S300
E&D Electronics & Drive
42 111.75 24 to 36 4000 15.5 VEDI
novità
IBS42074EC001-S200
E&D Electronics & Drive
42 111.75 24 to 36 4000 15.5 VEDI
novità
IBS42074EC001-S402
E&D Electronics & Drive
42 111.75 24 to 36 4000 15.5 VEDI
novità
IBS42074EM001-S200
E&D Electronics & Drive
42 111.75 24 to 36 4000 15.5 VEDI
novità
IBS42100EA001-S300
E&D Electronics & Drive
42 130.75 24 to 36 4000 20 VEDI
novità
IBS42100EC001-S200
E&D Electronics & Drive
42 130.75 24 to 36 4000 20 VEDI
novità
IBS42100EC001-S402
E&D Electronics & Drive
42 130.75 24 to 36 4000 20 VEDI
novità
IBS42100EM001-S200
E&D Electronics & Drive
42 130.75 24 to 36 4000 20 VEDI
novità
IBS57022EA001-S300
E&D Electronics & Drive
57 75.75 24 to 36 4000 3.5 VEDI
novità
IBS57022EC001-S200
E&D Electronics & Drive
57 75.75 24 to 36 4000 3.5 VEDI
novità
IBS57022EC001-S402
E&D Electronics & Drive
57 75.75 24 to 36 4000 3.5 VEDI
novità
IBS57022EM001-S200
E&D Electronics & Drive
57 75.75 24 to 36 4000 3.5 VEDI
novità
IBS57044EA001-S300
E&D Electronics & Drive
57 84.75 24 to 36 4000 5.5 VEDI
novità
IBS57044EC001-S200
E&D Electronics & Drive
57 84.75 24 to 36 4000 5.5 VEDI
novità
IBS57044EC001-S402
E&D Electronics & Drive
57 84.75 24 to 36 4000 5.5 VEDI
novità
IBS57044EM001-S200
E&D Electronics & Drive
57 84.75 24 to 36 4000 5.5 VEDI
novità
IBS57088EA001-S300
E&D Electronics & Drive
57 104.75 24 to 36 4000 9.8 VEDI
novità
IBS57088EC001-S200
E&D Electronics & Drive
57 104.75 24 to 36 4000 9.8 VEDI
novità
IBS57088EC001-S402
E&D Electronics & Drive
57 104.75 24 to 36 4000 9.8 VEDI
novità
IBS57088EM001-S200
E&D Electronics & Drive
57 104.75 24 to 36 4000 9.8 VEDI
novità
IBS57128EA001-S300
E&D Electronics & Drive
57 124.75 24 to 36 4000 16.5 VEDI
novità
IBS57128EC001-S200
E&D Electronics & Drive
57 124.75 24 to 36 4000 16.5 VEDI
novità
IBS57128EC001-S402
E&D Electronics & Drive
57 124.75 24 to 36 4000 16.5 VEDI
novità
IBS57128EM001-S200
E&D Electronics & Drive
57 124.75 24 to 36 4000 16.5 VEDI
novità
IBS57168EA001-S300
E&D Electronics & Drive
57 146.75 24 to 36 4000 20.5 VEDI
novità
IBS57168EC001-S200
E&D Electronics & Drive
57 146.75 24 to 36 4000 20.5 VEDI
novità
IBS57168EC001-S402
E&D Electronics & Drive
57 146.75 24 to 36 4000 20.5 VEDI
novità
IBS57168EM001-S200
E&D Electronics & Drive
57 146.75 24 to 36 4000 20.5 VEDI